Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 503/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

II SAB/Po 16/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 120/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-02-21

Skarga S. K. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Po 783/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

II SA/Po 277/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Po 633/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-11

skarg P. S. na decyzje SKO w Kaliszu: - w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego

II SA/Po 935/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości

II SA/Po 57/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 1075/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego;

IV SA/Po 264/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-04-19

skarg M. W. na decyzje SKO w Kaliszu , nr [...]oraz [...]w przedmiocie świadczenia rodzinnego
1   Następne >   +2   +5   +10   21