Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Ol 1458/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie statusu bezrobotnego

IV SA/Wr 338/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

II SA/Wa 1034/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Sz 1252/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z w przedmiocie statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku umarza postępowanie sądowe.

II SA/Rz 76/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

IV SA/Po 96/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie utraty statusu bezrobotnego

IV SA/Wr 103/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie przyznania prawa do stypendium w okresie odbywania szkolenia oraz odmowa przyznania prawa do stypendium w okresie odbywania szkolenia

II SA/Op 46/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Op 165/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną.

II SA/Op 169/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odmowy uznania za osobę bezrobotną
1   Następne >   3