Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ol 1365/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Łd 1053/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-11

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów transportu drogowego

III SA/Kr 1588/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

III SO/Wr 2/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie cofnięcia skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w G. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu ich pobierania,

III SA/Lu 262/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-16

Sprawa ze skargi J. S. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 263/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-16

Sprawa ze skargi J. S. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SA/Op 544/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi

II SA/Sz 1023/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania prawa jazdy

III SA/Lu 265/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-05

Sprawa ze skargi A. B. na akt Starosty w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

III SA/Lu 751/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego
1   Następne >   +2   +5   +10   13