Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SO/Wa 66/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-06

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta [...] na Komisję Majątkową w W. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 ppsa.

II OSK 1736/08 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OZ 662/09 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku K. w K. o wymierzenie Komisji Majątkowej grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II OSK 742/07 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 1742/08 - Postanowienie NSA z 2017-05-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie przyznania własności nieruchomości zamiennych

II OSK 355/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

Wniosek w przedmiocie wniosku w postępowaniu regulacyjnym

I SO/Wa 50/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi Prezydenta Miasta [...] na Komisję Majątkową w W. w przedmiocie wniosku o wymierzenie grzywny w trybie art. 55 ppsa.