Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Bk 664/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-28

Sprawa ze skargi W. P. na akt Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

II SAB/Bk 136/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie braku złożenia propozycji służby w Służbie Celno

II SA/Ke 639/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-11-30

Sprawa ze skargi A. K. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia

II SA/Wa 1626/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 705/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Inspektor Pracy w przedmiocie nakazu wypłaty wynagrodzenia za pracę

II SA/Wa 655/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

VIII SA/Wa 564/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi D. C. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej postanowił: umorzyć postępowanie sądowe.

II SA/Wa 1963/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-28

Sprawa ze skargi P.J. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1056/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w przedmiocie odmowy uchylenia rozkazu personalnego

II SA/Ke 687/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-07-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie uchylenia uchwały opiniującej kandydata na Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej i ogłoszenia nowego konkursu
1   Następne >   +2   5