Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2170/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 1249/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania