Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 646/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 645/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 651/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki (obecnie Minister Rozwoju) w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 650/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wstrzymania eksploatacji urządzenia technicznego

VI SA/Wa 944/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-01

Skarga P. Sp. j. z siedzibą w L. na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy