Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 2668/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych

VI SA/Wa 2309/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

VI SA/Wa 1352/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

VI SA/Wa 1353/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II GSK 630/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie autoryzacji dla jednostki certyfikującej

II GSK 1332/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie zmiany zakresu autoryzacji dla jednostki kontrolującej