Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 537/08 - Wyrok NSA z 2008-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Rady Izby Architektów w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

II GSK 189/08 - Wyrok NSA z 2008-06-18

Skarga kasacyjna na postanowienie K. K. K. P. I. I. B. w przedmiocie zwrotu podania wnioskodawcy

II GSK 195/08 - Wyrok NSA z 2008-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

II GSK 211/08 - Wyrok NSA z 2008-06-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji

II GSK 351/08 - Wyrok NSA z 2008-09-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budown...

II GSK 393/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

II GSK 191/08 - Wyrok NSA z 2008-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych

II GSK 192/08 - Wyrok NSA z 2008-06-24

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w przedmiocie odmowy nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego