Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 1658/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 374/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 2267/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2029/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego

VI SA/Wa 561/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 829/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego