Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FW 4/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Wniosek w przedmiocie straty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r.

I SA/Łd 268/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 147/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-11

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Łd 261/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Wr 149/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-11

Wniosek w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r.

I SA/Łd 263/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 262/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 269/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Łd 267/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Finansów w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych