Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 6136 Ochrona przyrody X

II SA/Wr 299/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-10

Wniosek D. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we W., Delegatura w L. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy D. Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Delegatura w L., a Starostą Powiatowym w J. w sprawie usunięcia drzew ze wzgórza zamkowego w Ś., nr dz.[...] , gm. B.

II SO/Go 13/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J.M. o podjęcie działań ochronnych pomnika przyrody

II SA/Bk 1000/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-11-24

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

II SA/Op 794/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-27

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie pozwolenia na wycięcie drzew

II SO/Wr 3/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-28

Wniosek Marszałka Województwa D. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa D., a Prezydentem J. G. w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew