Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 49/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Pomorskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Lu 414/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-05-18

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, w zakresie właściwości rzeczowej

IV SA/Wa 333/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-08

Skarga Z. M. na zawiadomienie Wojewody [...] w przedmiocie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów

IV SA/Wa 3174/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-05

Skarga H. M. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie powołania biegłego

IV SAB/Wa 385/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OW 145/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości