Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 482/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi Gminy S. na czynność Wojewody P. w przedmiocie rekompensaty z tytułu utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości