Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6322 Usługi opiekuńcze, w tym skierowane do domu pomocy społecznej X

II SO/Ol 15/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-07-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku S.B. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

II SO/Gd 14/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-23

Wniosek w przedmiocie sporu kompetencyjnego w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

II SO/Lu 3/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-12-29

Wniosek w przedmiocie wyznaczenia właściwego organu w sprawie wydania decyzji dotyczącej umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej

II SO/Łd 2/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-27

Wniosek Burmistrza Gminy i Miasta W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość z Prezydentem Miasta S. dotyczącego rozpatrzenia wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 20/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-06-04

Wniosek Burmistrza Miasta O. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Burmistrzem Miasta O. a Burmistrzem Miasta C. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

IV SO/Gl 69/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-01-20

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość pomiędzy Prezydentem Miasta K. a Prezydentem Miasta E. w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej

III SA/Kr 774/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-17

Wniosek z - cy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Prezydentem Miasta

II SO/Bd 5/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-04-23

Wniosek w przedmiocie sporu o właściwość

IV SO/Gl 5/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-21

Wniosek Burmistrza Miasta P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Burmistrzem Miasta P. a Prezydentem Miasta Z. w sprawie skierowania oraz odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i przyznania zasiłku stałego

II SO/Bk 8/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-21

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
1   Następne >   +2   4