Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

I SA/Bk 1125/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 1741/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 1755/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-11-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 785/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

I SA/Bk 520/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 628/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-07-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 646/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-07-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 233/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-04-05

Skarga Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi

I SA/Bk 518/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

I SA/Bk 531/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-06-28

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
1   Następne >   +2   +5   +10   17