Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 153/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-04-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w związku z wnioskiem skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Op 162/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o uchyleniu decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 163/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o uchyleniu decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego z dodatkami

II SA/Op 15/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej na skutek wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Op 329/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej

II SA/Op 201/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-06-19

Wniosek w przedmiocie przyznania zasiłku stałego

II SA/Op 328/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-17

Wniosek w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Op 301/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Op 302/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-09-18

Wniosek w przedmiocie ustalenia i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych