Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 271/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 550/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej

II SA/Rz 1052/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 914/15 - Wyrok NSA z 2015-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 14 lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Gd 312/15 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skarg Z. L. i P. L. na decyzję Wojewody Pomorskiego z [...] marca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OSK 2573/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-18

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Łd 1165/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-30

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 500/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 312/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-19

skarg Z. L. i P. L. na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 312/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-07-14

skarg Z. L. i P. L. na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej