Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Wa 223/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek U. P. o wstrzymanie wykonania postanowienia Ministra Spraw Wewnętrznych nr [...]

VII SA/Wa 2939/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 1192/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 528/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze K. G. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i stwierdzenia uchybienia terminu do wnie...

II SA/Bd 473/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-08

Wniosek w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Bd 68/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 73/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

IV SA/Wr 94/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-17

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

IV SA/Wr 91/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-04-15

Wniosek w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II SA/Lu 14/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-04

Skarga P. O. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   11