Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gl 591/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Gl 371/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zwrotu dotacji udzielonej z budżetu miasta w kwestii wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji