Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 2017/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-21

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdz...

VII SA/Wa 294/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-30

Sprawa ze skargi J. L. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 176/14

VII SA/Wa 2836/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-15

Sprawa ze skargi M. H. o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 764/13

II SA/Kr 1724/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi 'C' Spółka z o. o Sp. k. z siedzibą w R. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SAB/Kr 82/14

II SA/Lu 565/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-23

Sprawa ze skargi C. T. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 429/14

II SA/Kr 78/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji po wznowieniu postępowania

VII SA/Wa 2926/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

Sprawa ze skargi D P o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie w sprawie o sygnaturze akt VII SA/Wa 1810/14

VII SA/Wa 1837/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi R. N. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem w sprawie o sygnaturze VII SA/Wa1674/09

VII SA/Wa 2085/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi A. W. i C.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 2216/13