Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 1212/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1252/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości i zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji.

III SA/Kr 1219/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz dodatków

III SA/Kr 1276/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzicielskiego

III SA/Kr 41/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

III SA/Kr 1253/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia wysokości i zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych

III SA/Kr 1297/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1285/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 37/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne