Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 188/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 1209/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi A. J. na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie egzekucji alimentów uchyla zaskarżone zarządzenie

III SA/Kr 318/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-04-11

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Zawadzka po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 11 kwietnia 2019 r. sprzeciwu całkowicie ubezwłasnowolnionego K. P. reprezentowanego przez opiekuna prawnego M. P. od decyzji SKO w przedmiocie odmowy umieszczenia w domu pomocy społecznej

III SA/Kr 1147/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 225/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Kr 1248/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-17

Sprawa ze skargi J. T. przedstawiciela ustawowego małoletniego K. T. na czynność Burmistrza Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia i jego opiekuna do szkoły

III SA/Kr 1268/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

III SA/Kr 1298/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

III SA/Kr 1299/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Kr 689/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-07-12

WSA w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Janusz Kasprzycki po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu S. D. od decyzji SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   3