Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 2385/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody B. w przedmiocie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego

II SA/Gd 2593/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gd 2286/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-12-28

1. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy jest pierwszym etapem w czynnościach administracyjnych zmierzających do realizacji inwestycji w przypadkach, kiedy ustawa 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414 ze zm./ tak stanowi. Można zatem decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nazwać promesą otwierającą drogę do uzyskania pozwolenia na budowę. Zasada mówiąca o niedopuszczalności wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu usytuowanego w miejscu, na którym znajduje się dotychczasow...

II SA/Gd 2090/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

II SA/Gd 1364/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gd 1925/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie

II SA/GD 30/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gd 1913/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-11-17

Postępowanie dotyczące wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu jest pierwszym z etapów procesu inwestycyjnego w budownictwie. Ochrona interesów osób trzecich przy zagospodarowaniu sąsiedniej nieruchomości, polegającym na jej zabudowie, w zakresie zapewnienia dostępu światła dziennego do ich nieruchomości podlegać będzie ochronie w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Kwestia nasłonecznienia nieruchomości i ewentualnego pogorszenia tego nasłoneczni...