Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 413/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego I

II SA/Sz 1094/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wyrównania wysokości świadczeń z funduszu

II SA/Sz 1188/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Sz 1189/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego