Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 55/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Op 16/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 389/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji zobowiązującej do zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 388/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia dowołania od decyzji zobowiązującej do zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Op 331/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 86/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-20

Sprawa ze skargi E. M. na decyzje SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 280/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 205/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 164/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Op 212/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia dowołania od decyzji w sprawie zasiłku celowego w ramach programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywania'
1   Następne >   3