Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Łd 1066/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązków

II SA/Sz 43/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

I SA/Wa 698/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania

II SA/Wr 618/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-01-22

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku polegającego na usunięciu nieprawidłowości w stanie technicznym budynku

II SA/Rz 762/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 40/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 42/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Sz 44/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 1331/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego

II OSK 1737/12 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Wniosek w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
1   Następne >   2