Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OZ 894/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie nr [...] w przedmiocie powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych

II OSK 250/17 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony