Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X
  • Symbol

II GSK 445/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-10

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi T. B. na pismo Marszałka Województwa [...] nr [...] w przedmiocie egzekucji należności z tytułu opłat rocznych związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji

II OW 60/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Burmistrza Gminy Ciężkowice o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy na działce nr [...] w miejscowości Zborowice

II GW 4/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu prac geologicznych

II OW 65/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia wniosku w sprawie wybudowania studni w odległości 15 metrów od rzeki

II OSK 596/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na bezczynność Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w graficznym wykresie granicy między obwodami

II OW 184/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku A. Spółki z o.o. w M. o wydanie zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów w instalacji na działce nr [...]

II OW 87/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-24

Wniosek w przedmiocie zamknięcia składowiska odpadów położonego w miejscowości [...] na działce nr [...], gmina P.

II OW 237/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Wniosek w przedmiocie wskazania właściwego organu do wydania zezwolenia [...] na zbieranie odpadów na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

I OSK 2621/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie skargi w sprawie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

I OSK 2616/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie skargi w sprawie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy
1   Następne >   +2   +5   +10   35