Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzka Komisja Lekarska X

II OSK 128/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie określenia zdolności poborowego do służby wojskowej

II OSK 271/07 - Wyrok NSA z 2007-06-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

II OSK 272/07 - Wyrok NSA z 2007-06-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby wojskowej

II OZ 399/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zdolności do służby wojskowej

II OSK 1530/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Białymstoku w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ponownego poddania badaniom lekarskim i ustalenia nowej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

II OSK 314/07 - Wyrok NSA z 2007-10-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S. A. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zmiany kategorii zdolności do służby wojskowej

II OSK 129/07 - Wyrok NSA z 2007-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie określenia zdolności poborowego do służby wojskowej