Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

II GSK 1706/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 819/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 269/13 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi A. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w A. na informację Zarządu Województwa [...] nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej

II GSK 2727/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 992/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi C. R. S.-E. w S. M. na informację Zarządu Województwa K.-P. , nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 322/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa Ł. w przedmiocie informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej

II GSK 515/14 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa P. w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz zobowiązania do jej zwrotu

II GSK 392/14 - Wyrok NSA z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa Ś. w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu części kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 651/14 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 994/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Województwa W. w przedmiocie dokonania zmian w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych
1   Następne >   +2   +5   +10   100