Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

VII SAB/Wa 72/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-13

Sprawa ze skargi B.J. na Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : bezczynności organu

II SAB/Bd 48/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w przedmiocie nie wydania rozstrzygnięcia

II SAB/Gl 7/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie likwidacji samowolnie wybudowanego wyjazdu

VII SA/Wa 151/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie : nakazu rozbiórki garażu

VII SA/Wa 1072/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

VII SA/Wa 1991/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej

II SA/Kr 263/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

II SA/Bd 1338/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-11-02

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania

VII SA/Wa 1560/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-31

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   100