Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 2122/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji

VI SA/Wa 2337/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie z wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] czerwca 2013 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawy zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1613/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2122/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2337/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawy zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2122/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] maja 2013 r. [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji

VI SA/Wa 3440/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zakazu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej

VI SA/Wa 2337/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie z wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] czerwca 2013 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawy zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2122/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2337/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   4