Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 519/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Łd 738/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego i jego zwrotu

II SA/Łd 697/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 504/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zobowiązania do ich zwrotu

II SA/Łd 667/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 563/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 591/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 620/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego

II SA/Łd 619/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie świadczenia wychowawczego