Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim w przedmiocie uchylania się od przystąpienia do egzekucji nakazu wykonania obowiązków

III SAB/Łd 3/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niezłożenia wniosku o wykreślenie wpisu hipoteki przymusowej

II SAB/Op 4/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania zażalenia od postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia

III SAB/Lu 44/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

III SAB/Lu 66/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie wynagrodzenia za usunięcie i dozór pojazdu

II SAB/Kr 173/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w postępowaniu egzekucyjnym

II SAB/Ke 63/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie rozpoznania zarzutu

II SAB/Ke 11/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków nałożonych decyzją administracyjną

II SAB/Gd 19/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie rozbiórki stodoły odrzucić skargę.

I SA/Ol 427/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej po uchylającym wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 27-11-2008r. sygn. akt I SA/OL 325/08 wraz z żądaniem wymierzenia organowi grzywny w trybie art. 154 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   6