Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VII SAB/Wa 5/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Instytutu [...]

II SAB/Wa 61/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych po wydaniu wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt II SA/Wa 917/11

II SAB/Wa 445/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi R. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

I OZ 194/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie rozpatrzenia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych

I OSK 1164/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SAB/Lu 2/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji we W. w przedmiocie: sporządzenia wykazu rozpoznawanych spraw z udziałem skarżącego

I OSK 391/14 - Wyrok NSA z 2014-08-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych

II SAB/Wa 402/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych stwierdza, że bezczynność nie miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,

II SAB/Wa 171/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych skarżącej przez podmiot wysyłający sms o treści marketingowej z nr [...]

II SAB/Wa 650/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych przez [...] S.A.
1   Następne >   +2   +5   9