Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

II SA/Op 627/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-03-13

Sprawa ze skargi W. M. o wymierzenie Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Opolu grzywny z tytułu niewykonania wyroku WSA w Opolu w przedmiocie mianowania funkcjonariusza Służby Więziennej wymierza Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Opolu grzywnę w wysokości 500 (pięćset) złotych.

III SAB/Łd 22/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w Ł. w przedmiocie braku wydania decyzji administracyjnej dotyczącej przyznania pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszowi na uzyskanie lokalu mieszkalnego