Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 1042/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie świadczenia pieniężnego na dożywianie

II SA/Sz 595/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie odpowiedzi na skargę

I OZ 1030/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie wyłączenia sędziów w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Lu 839/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

II SA/Lu 840/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

I OZ 296/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. z dnia [...], znak: [...] wydaną w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 842/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję S K O w L. w przedmiocie pomocy na dożywianie

II SAB/Lu 599/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie odwołania w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

I OZ 1008/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO [...] nr [...] w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 838/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pomocy na dożywianie
1   Następne >   +2   4