Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 1287/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 684/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 782/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Kr 774/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

II SA/Kr 977/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-30

Wniosek adwokata dr J. H. K. o uzupełnienie co do zwrotu kosztów wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 977/10) przez uwzględnienie jako niezbędnych kosztów opłaty kancelaryjnej w wysokości 70.00 zł. z tytułu wykonanych kserokopii dokumentów z akt sprawy

II SA/Kr 668/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SAB/Kr 348/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-11

Sprawa ze skargi W. J. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie znak: [...] I. stwierdza, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Wojewodzie [...] grzywnę w kwocie 500 zł (pięćset złotych); III. w pozostałym zakresie postępowanie umarza; IV. zasądza od Wojewody [...] na rzecz skarżącego W. J. kwotę 100 zł (sto) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SA/Kr 889/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 683/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania

II SA/Kr 1089/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   28