Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Kr 522/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-29

Wniosek w przedmiocie obowiązku uiszczenia opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska z tytułu składowania odpadów komunalnych,

II SA/Kr 1239/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Kr 428/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-24

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w uzasadnieniu wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Kr 1629/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Kr 1611/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Kr 1007/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia kary za zniszczenie drzew

II SA/Kr 1477/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zezwalającej na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

II SA/Kr 422/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-11-14

WSA w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Zimmermann (spr.) po rozpoznaniu w dniu 14 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym

II SA/Kr 746/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-08-16

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przedłużenia terminu decyzji

II SA/Kr 1567/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-08-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   15