Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SA/Rz 927/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi J. K. i D. G. na czynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej I . stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; I

IV SAB/Wa 31/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku skarżącego w sprawie zmiany granic i powierzchni działki

II SAB/Bk 2/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty K. w przedmiocie zmiany w operacie ewidencji gruntów

IV SA/Wa 545/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-14

Sprawa ze skargi K. G. na pismo Starosty S. w przedmiocie udzielenia informacji

IV SAB/Wa 21/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Sokołowskiego w przedmiocie wydania zaświadczenia

IV SAB/Wa 103/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty O. w rozpatrzeniu wniosku w przedmiocie wprowadzenia zmian do ewidencji gruntów i budynków

II SA/Rz 925/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie odmowy przyjęcia do zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji technicznej I . stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności; I

III SA/Łd 637/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-03-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SAB/Bd 22/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 1500/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty L. po wyroku WSA w Warszawie , sygnatura akt IV SA/WA 342/05 1. wymierza grzywnę Staroście L. w kwocie 2 000 (dwa tysiące) złotych za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie , sygnatura akt IV SA/WA 342/05; 2. zasądza od Starosty L. na rzecz skarżącego E. D. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
1   Następne >   +2   +5   8