Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 764/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 744/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług

V SA/Wa 741/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-27

Skarga S. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie odmowy zwrotu należności celnych oraz umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług;

I GSK 1057/12 - Wyrok NSA z 2013-11-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi 'M.' P. Spółki z o.o. w C. na decyzje Dyrektora Izby Celnej w G. nr [...] nr [...] w przedmiocie weryfikacji zgłoszenia celnego oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 1507/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

V SA/Wa 683/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych

V SA/Wa 706/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 648/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 651/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;

V SA/Wa 504/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie określenia kwoty zobowiązania w podatku od towarów i usług oraz odmowy zwrotu należności celnych;
1   Następne >   +2   +5   +10   38