Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 698/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 1098/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OSK 2070/13 - Wyrok NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2982/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skargi kasacyjne [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i SKO w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2981/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skargi kasacyjne [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i SKO w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1221/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 194/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 337/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1531/13 - Wyrok NSA z 2015-03-13

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Go 414/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej oraz odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
1   Następne >   2