Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1981/17 - Wyrok NSA z 2019-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały nr [...] Rady Miasta [...] o zmianie uchwały nr [...] w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego uchyla zaskarżony wyrok i...

I SA/Wa 140/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 232/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty