Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 354/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 1462/04 - Wyrok NSA z 2005-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia posiadania uprawnień do ekwiwalentu za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego

I OSK 273/05 - Wyrok NSA z 2005-07-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy W.-U. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym uchyla zaskarżony wyrok i umarza postępowanie przed sądem I instancji.

I OSK 665/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 'B.' w W. na zarządzenie Wojewody D. , (...), w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związk...

I OSK 142/05 - Wyrok NSA z 2005-09-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Miasta i Gminy Z. w przedmiocie ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

I OSK 497/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie nakazania Wójtowi Gminy wykonania określonych czynności

I OSK 380/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody L. na uchwałę Rady Miasta K. nad O. (...) w przedmiocie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółki gminnej

I OSK 474/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia ich skargi w sprawie ze skargi Stefanii i Janusza T. na uchwałę Rady Miasta D. (...) w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej.

I OSK 790/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej 'W.' w W. na zarządzenie Wojewody D. , (...), w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni od...

I OSK 903/05 - Postanowienie NSA z 2005-10-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi SKO w S. (...) w przedmiocie odmowy poświadczenia własności nieruchomości
1   Następne >   3