Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 791/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 90/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 października 2000 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa

I SA/Wa 91/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa.

I SA/Wa 2465/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SAB/Wa 433/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 1480/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 1259/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 1245/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2468/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1251/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3