Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 3694/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] września 2014 r. nr [...] przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanowił sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyj...

VI SA/Wa 796/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 98/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie zgody na przeprowadzenie kontrolnych konsultacji poza granicami kraju oraz zgody na pokrycie kosztów transportu

VI SA/Wa 1286/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy potwierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe