Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 3002/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu umowy

VI SA/Wa 619/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania umowy cywilnej

VI SA/Wa 71/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2594/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 686/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 3566/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 739/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 687/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 3080/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 3143/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   2