Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6099 Inne o symbolu podstawowym 609 X

II SA/Kr 504/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-13

Sprawa ze skargi Gminy J. i Gminy K. na rozporządzenie nr [...] Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w sprawie ustalenie strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej z rzeki K. dla aglomeracji żywieckiej na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ż. I.

II SO/Kr 3/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-03-23

Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z Prezesem Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

II SA/Kr 294/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi A.S. na rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej [...]

II SA/Kr 1159/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr IV/37/2003 Rady Gminy Książ Wielki w przedmiocie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 9/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-08-19

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na Uchwałę Nr XII/95/2019 Rady Gminy Radziemice w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność § 3 ust. 3 pkt 5 załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 341/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XLV/340/2018 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.