Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 3149/17 - Wyrok NSA z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 1282/17 - Wyrok NSA z 2018-02-09

Skargi kasacyjne M. D., Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. D., Agencji Mienia Wojskowego oraz J. P. i T. P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OSK 2977/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji

II OSK 1472/16 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OSK 3072/17 - Wyrok NSA z 2018-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

II OSK 2781/18 - Wyrok NSA z 2018-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

II OSK 2358/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 887/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej